Mano darbo patirtis naudinga Klaipėdos rajonui:

  • esu viešojo sektoriaus ir verslo profesionalė turiu puikius vadybos įgūdžius,
  • turiu svarbių pareigų ir atliktų reikšmingų darbų patirtį Klaipėdos rajono savivaldybėje.
  • turiu įstatymų leidybos patirtį būnant Lietuvos respublikos Seimo nare, parengiau keletą įstatymų, kurie buvo priimti ir vertinami žmonių, teikia jiems realią naudą.
  • aktyviai dalyvauju pagalbos Ukrainoje projektuose, turiu ryšius ir pagarbą tarp žmonių iš Charkovo ir žinau kaip tai daryti.

Apie savivaldybėje man dirbant ir aktyviai dalyvaujant įgyvendintus darbus

https://www.facebook.com/tslkd.klaipedosrajonas/videos/585689779832034

Rasa Petrauskienė. Darbo patirtis naudinga Klaipėdos rajonui: