< Atgal
GERBTI RINKĖJĄ

Gyventojų apklausos rezultatai: žmonėms nusibodo taikstytis

Kas diktuoja permainų poreikį? Mūsų požiūriu – bet kokios permainos turi būti paremtos ir gyventojų nuomone. Derinant ją su strateginiais rajono, regiono ir valstybės planais, garantuotai pasieksime puikius gyvenimo kokybės rezultatus. Taigi kviečiame susipažinti su gyventojų apklausos rezultatais. Jie atskleidė, ko Klaipėdos rajono žmonės pasiilgę labiausiai.

Respondentai – turintys nuomonę

Gyventojų apklausa TS-LKD Klaipėdos rajono skyriaus iniciatyva vykdyta gruodžio-sausio mėnesį. Kartu su kvalifikuotais tyrimų specialistais sudarytas klausimynas buvo orientuotas į gyventojų pasitenkinimą valdžia bei požiūriu į tobulintinas sritis. Malonu tai, kad respondentai aktyviai pildė atvirų klausimų formas ir atsakinėjo išsamiai. Tik apie 10 proc. apklaustųjų žymėjo neturintys nuomonės. Tai – sveikintinas rezultatas turint omenyje, kad savivaldos rinkimuose prieš 4 metus dalyvavo tik 31,22 proc. rinkimų teisę turinčiųjų. Vadinasi, mūsų respondentai – itin pilietiški.  Tikime, kad ir dalyvaujančių rinkimuose šiemet bus žymiai daugiau.

Facebook socialiniame tinkle (viešose grupėse, per asmenis) bei elektroniniu paštu platintoje apklausoje dalyvavo beveik 500 respondentų. Dėkojame visiems už įsitraukimą ir galimybę įsitikinti, kad turime su rinkėjais vieningą požiūrį.

Pokyčių poreikis – akivaizdus

38 proc. apklaustųjų gan reikšmingai atsakė manantys, kad Klaipėdos rajonas politiškai vedamas neteisinga linkme. Tai vienareikšmiškai rodo nusivylimą politine situacija. Net 39 proc. apklaustųjų mano, kad politinis kelias čia teisingas tik iš dalies, taigi bendros nuotaikos rodo mažą pasitenkinimą Klaipėdos rajono politiniu valdymu.

Nuoširdžiai tikime, kad ateinanti kadencija iš politinio pasitikėjimo postų pagaliau patrauks dešimtmečius juose nesikeičiančius veidus. Nes net 77 proc. apklaustųjų tvirtai atsakė, kad Klaipėdos rajonui reikia naujos ir energingesnės valdžios.

Į klausimą, kurią iš sričių reikėtų tvarkyti pirmiausia, 35,2 proc. įvardijo paslaugas gyventojams: mokyklas, darželius, poliklinikas, kultūros įstaigas ar autobusų maršrutus. 34,4 proc. – kad aplinką miestuose ir gyvenvietėse: kelius, apšvietimą, želdinius, švarą. Ir iš tiesų, tai yra dažna yda – kai valdžia nemato kasdienių gyventojų poreikių bei imasi ir nebaigia naujų brangių projektų.

Kaip spęsti infrastruktūros plėtros problemas? Atsakymai aiškūs ir tikslūs – 49 proc. siūlo griežčiau kontroliuoti finansavimą ir darbus, o 27 proc. – aktyviau pritraukti ir įsisavinti ES fondų lėšas. Tai, jog plėtrą išgelbėtų didesnės valstybės biudžeto dotacijos, mano vos 9 proc. Akivaizdu – žmonės puikiai supranta, kad mokesčių mokėtojų lėšos privalo būti po padidinamuoju stiklu.

Ir štai eilė įdomių pasiūlymų, kuriuos įvardijo patys apklaustieji. Mums visi jie padėjo rengiant TS-LKD programą, taigi esame tikri – darbas vardan visuomenės 2019-2023 metų kadencijoje bus produktyvus ir tikslingas.

 • Rajone trūksta stambių investuotojų, kurie kurtų darbo vietas aukštos kvalifikacijos darbuotojams.
 • Reikia vystyti pramonę, kad rajono gyventojai gautų daugiau darbo vietų.
 • Daugiau darželių šiauriniuose rajonuose.
 • Taupiau valdyti viešąjį sektorių ir pritraukti naujas investicijas.
 • Griežčiau įgyvendinti strateginį veiklos planą. „Netaškyti“ lėšų renkant politinius dividendus.
 • Savivaldybėje turi dirbti jauni, iniciatyvūs, nekorumpuoti vadybininkai.
 • Rajono savivaldybėje turi būti išgyvendintas nepotizmas. Seniūnai, nesugebantys tvarkytis savo valdose, užleistų pareigas sugebantiems tą daryti.
 • Peržiūrėti pavaldžių institucijų darbuotojų efektyvumą ir kontroliuoti viešųjų pirkimų laimėtojus.
 • Pagaliau sutvarkyti Gargždų autobusų stotį.
 • Svarbi kelių ir šaligatvių būklė, ypač kaimuose ir miesteliuose tamsiu paros metu.
 • Valdžiai neišlaidauti gėlėms ir dovanoms, o šias lėšas panaudoti efektyviai.
 • Rūpintis sodų bendrijomis, nes dalis jų didesnės už kaimelius.
 • Mažinti atskirtį tarp valdininkų ir gyventojų – t.y. bendrauti tiesiogiai, o ne iš kabinetų.

Mes esame žmogiški, atviri ir drąsūs įgyvendinti žmonių lūkesčius. Ateikite kovo 3 dieną ir balsuokite Savivaldos rinkimuose. Balsavimo biuleteniu išreikšta nuomonė – tikra ir tvirta, o gavę Jūsų balsą mes įsipareigojame už jį atsakyti darbais. 

Dėkojame visiems, dalyvavusiems apklausoje. Susipažinti su TS-LKD programa Klaipėdos rajonui ir įsitikinti jos aktualumu galite čia: http://www.petrauskiene.lt/lt/programa/