< Atgal
POEZIJOS KONKURSAS „AŠ IŠDAINUOSIU EILĖMIS MAN BRANGIĄ LAISVĘ“

Artėjant 30-osioms Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metinėms kviečiu jaunuosius Klaipėdos rajono autorius dalyvauti poezijos konkurse ir išbandyti savo kūrybines jėgas!

Poezijos konkurso „Aš išdainuosiu eilėmis man brangią Laisvę“ tikslas – įprasminti ir aktualizuoti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos – Kovo 11-osios – svarbą Lietuvos valstybingumo raidai, skatinti mokinius domėtis Lietuvos istorija ir sudaryti sąlygas kūrybiškai perteikti savo požiūrį į laisvę.

Konkurse dalyvauti kviečiami visi Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviai:

 • I kategorija skirta 6-11 metų mokiniams,
 • II kategorija – 12-19 metų mokiniams.

Numatomos trys prizinės vietos kiekvienai kategorijai. Konkurso rezultatai ir I, II, III vietos laimėtojų darbai bus publikuojami rajoniniame laikraštyje „Banga“. Jūsų darbus vertins kviestinė komisija.

Sąlygos:

 • Eilėraščio apimtis – ketureilis arba didesnės apimties.
 • Siųsti el. pašto adresu: rasa.petrauskiene@lrs.lt, nurodant autoriaus vardą, pavardę, amžių, bei ugdymo įstaigą, kurioje mokotės.
 • Lauksime jūsų darbų iki kovo 2 dienos!

Konkursą organizuoja – Lietuvos Respublikos Seimo narė Rasa Petrauskienė
Konkurso partneriai –  Klaipėdos rajono laikraštis „Banga“ ir Klaipėdos rajono Švietimo centras.

 

I.   BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Poezijos konkursas „Aš išdainuosiu eilėmis man brangią Laisvę“, (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Konkurso tikslą ir uždavinius, nustato organizavimo ir dalyvavimo tvarką. Konkursas skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiui.

II. KONKURSO TIKSLAS, UŽDAVINIAI

 1. Konkurso tikslas – skatinti mokinius domėtis Lietuvos istorija ir sudaryti sąlygas kūrybiškai perteikti savo požiūrį į laisvę.
 2. Konkurso uždaviniai:

3.1. stiprinti mokinių ir mokytojų tarpusavio ryšius, plėtojant eilėraščio kūrimo gebėjimus, kaip kūrybinės saviraiškos, kūrybiškumo ugdymo, poezijos tradicijų puoselėjimo erdvę;

3.2. sudaryti sąlygas kuriantiems vaikams, jaunuoliams dalyvauti saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymo procese;

3.3. sudaryti sąlygas kaupti kūrybinę patirtį;

3.4. skatinti mokytojų, mokinių bendradarbiavimą.

III. KONKURSO  ORGANIZATORIAI IR PARTNERIAI

 1. Konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos Seimo narė Rasa Petrauskienė.
 2. Konkurso partneriai:

5.1. Klaipėdos r. laikraštis „Banga“;

5.2. Klaipėdos r. Švietimo Centras.

 IV. KONKURSO DALYVIAI, REIKALAVIMAI

 1. Konkurso tikslinė dalyvių grupė – Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviai.
 2. Konkursas vyks dviejose kategorijose:

 7.1. I kategorija 6-11 m.

 7.2. II kategorija 12-19 m.

 1. Konkurso žanras- poezija.
 2. Konkurso kategorija- individuali kūryba.
 3. Kūrybinio darbo apimtis- ketureilis ir daugiau.

V. KONKURSO SĄLYGOS IR TVARKA

 1. Savarankiškai sukurti eilėraštį apie Laisvę.
 2. Kūrėjai I, II kategorijos varžysis dėl I, II, III vietos.
 3. Nugalėtojai bus apdovanoti Kovo 11 dienos 30-mečio minėjimo metu, kuris vyks Gargždų Kultūros centre.
 4. Kūrinius siųsti iki kovo 2 dienos, adresas rasa.petrauskiene@lrs.lt, pateikiant informaciją apie kūrėją: pavardę, vardą, amžių, ugdymosi įstaigą.
 5. Konkurso rezultatai ir I, II, III vietos laimėtojų darbai bus skelbiami rajoniniame laikraštyje „Banga“.
 6. Konkurso komisijos nariai: Klaipėdos r. laikraščio „Banga“ redaktorė Vilija Butkuvienė, „Kranto“ pagrindinės mokyklos direktorius Egidijus Žiedas, Klaipėdos r. savivaldybės Švietimo komiteto pirmininko pavaduotoja Rasa Linkienė.

 VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Kūrybinius darbus vertins komisija, kurios narius kviečia organizatorius.
 2. Komisijos sprendimai yra galutiniai ir neapskundžiami.
 3. Konkurso dalyvis (ar jo atstovas- suaugęs asmuo, kai dalyvis nepilnametis) sutinka ir neturi pretenzijų dėl dalyvio nuotraukų, viešo skelbimo ir publikavimo viešojoje erdvėje.