2023 m.

Mūsų planas:
  • Kiekviena iš Klaipėdos rajono seniūnijų turi gauti individualų dėmesį;
  • Klaipėdos rajono savivaldybei būtina kurti glaudesnį ryšį su verslu. Turime sudaryti palankias sąlygas verslui kurtis, augti, pritraukti investicijas. Įkursime „Spiečiaus" programą, atsiras žalieji koridoriai dideliems investiciniams projektams;
  • Klaipėdos rajone reikia gerinti paslaugų kokybę ir prieinamumą. Visoms nuo rajono centro nutolusioms seniūnijoms reikia vieno langelio principo tam, jog savivaldybės paslaugos būtų arčiau gyventojų. Tokį pat principą taikysime socialinėms ir sveikatos priežiūros paslaugoms - jos turi būti arčiau žmogaus;
  • Klaipėdos rajonui reikia miesto lygį atitinkančios infrastruktūros. Negalime neproporcingai švaistyti biudžeto, turime tolygiai visose rajono seniūnijose įrengti tokią infrastruktūrą, kuri būtų patogi ir saugi visiems rajono gyventojams;
  • Klaipėdos rajone turime sukurti stiprias švietimo ir neformalaus ugdymo paslaugas. Rajone turi būti trys stiprios gimnazijos, kurios ugdymo kokybe nenusileistų geriausioms Lietuvos gimnazijoms. Regionuose gyvenantiems vaikams turi atsirasti kokybiška pavėžėjimo paslauga tam, kad vaikas, nepaisant savo gyvenamosios vietos, gautų kokybišką išsilavinimą. Turi būti sudarytos sąlygos visiems rajono vaikams gauti neformalų švietimą.

2019 m.

Esu ir toliau būsiu aktyvi Klaipėdos rajono žmonių lūkesčių derybininkė Seime ir Vyriausybėje.  Mano prioritetais  išlieka švietimas, sveikatos priežiūra, nacionalinės ir europinės investicijos darbo vietoms kurti, žalioji ekonomika ir stabilus žemės ūkis. 

 

Sieksiu, kad kokybiška sveikatos priežiūra būtų arti namų. Ligonines rajonuose reikia ne uždarinėti, o perprofiliuoti. Išlaikyti būtinas medicinos paslaugas, plėsti globą ir slaugą. Užtikrinti motyvuojančias sąlygas medikams, greitą ir profesionalią pagalbą pacientams. Pagarba medikams turi atsispindėti ne tik ministro padėkos raštuose, bet ir atlyginime. 

 

Su politiniais bendražygiais sieksiu stabilumo švietimo sistemoje. Reformų imitaciją galime baigti tik parengta nacionaline strategija, kuri užtikrins stabiliai augantį darbo užmokestį, aiškų darbo krūvį ir garantuos kokybišką mokymą visose ugdymo ir studijų  pakopose. Tiek miesto, tiek kaimo vaikui - vienodi ugdymo standartai. 

Esu už verslą, žaliąją ekonomiką, atsinaujinančios energijos technologijų plėtrą, nacionalinių ir Europos investicijų skatinimą Klaipėdos rajone, mokestines lengvatas ir paramą aukštą pridėtinę vertę kuriančiam verslui. Ginsiu ūkininkus, kad užtektų lietuviško maisto, savivaldybių ugniagesius -  dėl pakankamo finansavimo. 

 

Įsipareigoju skatinti pozityvų požiūrį į vyresnio amžiaus darbuotoją. Ateitis svarbi ir jauniems, ir vyresniems.  

 

Matau didžiulę prasmę veikti kartu su Klaipėdos krašto bendruomenėmis, kurios yra socialinių pokyčių šerdys. Aktyviai su žmonėmis kovosiu už švarią gyvenamąją aplinką. Nestabiliame pasaulyje namai – kur bebūtų – Gargžduose, Priekulėje ar Doviluose – šiandien privalo būti modernūs, jaukūs ir saugūs!  Tai yra mano didysis tikslas ir atsakomybė. 

 

Visa programa  https://tslkd2020.lt