Esu ir toliau būsiu aktyvi Klaipėdos rajono žmonių lūkesčių derybininkė Seime ir Vyriausybėje.  Mano prioritetais  išlieka švietimas, sveikatos priežiūra, nacionalinės ir europinės investicijos darbo vietoms kurti, žalioji ekonomika ir stabilus žemės ūkis. 

 

Sieksiu, kad kokybiška sveikatos priežiūra būtų arti namų. Ligonines rajonuose reikia ne uždarinėti, o perprofiliuoti. Išlaikyti būtinas medicinos paslaugas, plėsti globą ir slaugą. Užtikrinti motyvuojančias sąlygas medikams, greitą ir profesionalią pagalbą pacientams. Pagarba medikams turi atsispindėti ne tik ministro padėkos raštuose, bet ir atlyginime. 

 

Su politiniais bendražygiais sieksiu stabilumo švietimo sistemoje. Reformų imitaciją galime baigti tik parengta nacionaline strategija, kuri užtikrins stabiliai augantį darbo užmokestį, aiškų darbo krūvį ir garantuos kokybišką mokymą visose ugdymo ir studijų  pakopose. Tiek miesto, tiek kaimo vaikui - vienodi ugdymo standartai. 

Esu už verslą, žaliąją ekonomiką, atsinaujinančios energijos technologijų plėtrą, nacionalinių ir Europos investicijų skatinimą Klaipėdos rajone, mokestines lengvatas ir paramą aukštą pridėtinę vertę kuriančiam verslui. Ginsiu ūkininkus, kad užtektų lietuviško maisto, savivaldybių ugniagesius -  dėl pakankamo finansavimo. 

 

Įsipareigoju skatinti pozityvų požiūrį į vyresnio amžiaus darbuotoją. Ateitis svarbi ir jauniems, ir vyresniems.  

 

Matau didžiulę prasmę veikti kartu su Klaipėdos krašto bendruomenėmis, kurios yra socialinių pokyčių šerdys. Aktyviai su žmonėmis kovosiu už švarią gyvenamąją aplinką. Nestabiliame pasaulyje namai – kur bebūtų – Gargžduose, Priekulėje ar Doviluose – šiandien privalo būti modernūs, jaukūs ir saugūs!  Tai yra mano didysis tikslas ir atsakomybė. 

 

Visa programa  https://tslkd2020.lt